Příjem objednávek
+420 352 683 061 +420 775 736 610
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace o plánovaných změnách svozu komunálního a tříděného odpadu od 01.01.2021

Informace o plánovaných změnách svozu komunálního a tříděného odpadu od 01.01.2021Informace o plánovaných změnách svozu komunálního a tříděného odpadu od 01. 01. 2021

Město Kynšperk nad Ohří chystá od nadcházejícího roku změny v systému sběru odpadů ve městě. Samotný systém sběru zůstane zachován tak, jak ho všichni známe. Největší změny se budou týkat četnosti vývozu jednotlivých komodit. Separovaný odpad (papír, plasty, sklo) bude nově vyvážen výrazně častěji než doposud, a to konkrétně 1x týdně u všech výše uvedených komodit a jejich stanovišť. Naopak četnost svozu směsného komunálního odpadu bude snížena ze současných 2 svozů týdně na 1x. týdně.

Nově bude zajišťovat svoz separovaného i směsného odpadu místní společnost Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o. V případě potřeby by tak neměl být problém operativně zajistit i mimořádné svozy separovaného odpadu. Toto bylo u dosavadního dodavatele (přepravce) mimo pevně stanovené dny svozu jednotlivých komodit a předchozí objednávce nemožné. V případě, že se nádoby zaplnily dříve než obvykle, nebylo možné nádoby vyprázdnit dříve, než bylo předem sjednáno.

Cílem úprav je zajistit všem občanům možnost třídění odpadů v souladu s vyhláškou města bez zbytečných problémů s případnou zaplněností nádob. Tím že bude svoz provádět místní firma, která bude zároveň sledovat kapacitu jednotlivých nádob, by se již nemělo stávat, že nádoby na separovaný odpad bude občan nacházet dlouhodobě přeplněné.

Změnami tedy sledujeme co nejvyšší efektivitu odpadového systému města s co možná nejnižším ekologickým dopadem. Současně bylo při plánování změn přihlíženo k závazným cílům na třídění komunálního odpadu, stanovených EU, které zatím bohužel nejsou nejen v našem městě, ale ani v celé ČR zdaleka naplňovány.

Tímto bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby se snažili v maximální možné míře třídit své odpady. S ohledem na neustálý nárůst cen za svoz komunálního odpadu a zejména ceny jeho následného skládkování. V průběhu nadcházejících let ceny ještě výrazně porostou. Všechny předem upozorňujeme, že je odpad nutno důsledně třídit. Pokud by tomu tak nebylo, bude město nuceno výrazně zdražit poplatek za svoz komunálního odpadu. Jak je již uvedeno výše v textu, ceny za skládkovné směsného komunálního odpadu (SKO) neustále rostou a v průběhu let následujících, cena skládkovného dle všeobecně známých informací dále poroste a to skokově. Zejména pokud jejich původce (město, a tedy všichni jeho občané) nebudou schopni plnit předem stanovený podíl separovaného a směsného odpadu. Od roku 2023 se uvažuje o úplném zákazu skládkování odpadů a jistě si dovedete představit, co bude znamenat veškerý odpad převážet do „spalovny“ – zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), které je v současné době nejblíže v Plzni.

Jinými slovy za každou tunu odpadu, která je správným způsobem vytříděna a dále předána k dalšímu zpracování dostane město (všichni občané) finanční příspěvek od společnosti EKO-KOM a.s. a naopak za každou tunu odpadu vyhozenou do nádob na směsný komunální odpad budeme všichni tvrdě platit. Rozhodněte se tedy sami, jak na tom chcete být.

Přispět může každý, chovejte se odpovědně, chovejte se ekologicky!!!

Od 01. 01. 2021 se mění četnost svozu komunálního a tříděného odpadu. Komunální odpad bude svážen 1x týdně a zvýší se svoz tříděného odpadu také na 1x týdne z předchozího 1x za 14 dní.

 

Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o.

Majetkový odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří